2 – 5 / 11 / 2022
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สนใจออกงานแสดงสินค้า:

ประเทศไทย

T +66 2036 0547 / +852 3709 4991

E Anna.V@informa.com

ต่างประเทศ

T +852 2585 6179 / +852 3709 4991

E salesjgf@informa.com

สนใจเข้าชมงาน:

ประเทศไทย

T +66 2036 0521

E Wantita.P@informa.com

ต่างประเทศ

T +852 3709 4992

F +852 2564 5496

E visitjgf-hk@informa.com

ประสานงานสื่อมวลชน:

ประเทศไทย

T +66 2036 0521

E Wantita.P@informa.com

ต่างประเทศ

T +852 3187 5743

E pressjgf-hk@informa.com

Website: www.JewelleryNet.com WeChat: UBMJGF

Keep me update on:

Jewellery & Gem ASIA Hong Kong
Jewellery & Gem WORLD Hong Kong