2 – 5 / 11 / 2022
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Visa Application

Visa Application

วีซ่า

ผู้เดินทางจะต้องมีบัตรเดินทางเข้าประเทศไทย พลเมืองของทุกประเทศส่วนใหญ่จะได้รับวีซ่า 30 วันเมื่อเดินทางมาถึง สามารถขอขยายเวลาสองสัปดาห์ได้โดยไปที่ กรมตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ใกล้ย่านธุรกิจสีลม (507 ถ. สวนพลูโทร: 0-2287-3101-10 # 2264-5) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้า) , รูปถ่ายสองรูป, ค่าธรรมเนียมการต่อ 500 บาท

Keep me update on:

Jewellery & Gem ASIA Hong Kong
Jewellery & Gem WORLD Hong Kong