2 – 5 / 11 / 2022
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประสานงานสื่อมวลชน :

ประเทศไทย

T +66 2036 0521

E Wantita.P@informa.com

ต่างประเทศ

T +852 2516 2135 / 2585 6197

E pressjgf-hk@informa.com

Keep me update on:

Jewellery & Gem ASIA Hong Kong
Jewellery & Gem WORLD Hong Kong